საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამშრომლობის სფეროები:

ორმხრივი პოლიტიკური კავშირები, თანამშრომლობა სპორტის, კულტურის, განათლების, მეცნიერების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კავშირგაბმულობის, უშიშროების სფეროებში.

პრიორიტეტულია თანამშრომლობა ევროინტეგრაციის სფეროში ურთიერთგამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით.
ასევე აქტიურია თანამშრომლობა წარმატებულ რეფორმებთან დაკავშირებით საქართველოს გამოცდილების გაზიარების კუთხით.