საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და მოლდოვას რესპუბლიკას შორის

 1. „საქართველოსა და მოლდოვას რესპუბლიკას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ“ ხელშეკრულება.
  ხელი მოეწერა 28.11.1997. ძალაშია 20.06.2002

 2. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და მოლდოვას რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის კონსულტაციების შესახებ“ ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 28.11.1997

 3. „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტატისტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელი მოეწერა 28.11.1997. ძალაშია 26.10.1998

 4. „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელი მოეწერა 28.11.1997. ძალაშია 05.07.1999

 5. „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელი მოეწერა 28.11.1997. ძალაშია 25.02.1999

 6. „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელი მოეწერა 28.11.1997. ძალაშია 26.10.1998

 7. „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელი მოეწერა 28.11.1997. ძალაშია 19.04.2007

 8. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის პრინციპებზე“ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 01.01.1992.

 9. „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციასა და მოლდოვას რესპუბლიკის სასაზღვრო სამსახურს შორის სასაზღვრო თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელი მოეწერა 18.05.2011. ძალაშია 03.08.2011.

 10. „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მოლდოვას რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დანაშაულთან დაკავშირებით ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განხორციელებასა და ინფორმაციის გაცვლაში თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 20.10.2011. ძალაშია 23.05.2012.

 11. „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 11.07.2012. ძალაში შევიდა 01.03.2013

 12. „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 09.07.2012. ძალაში შევიდა 02.03.2013

 13. „საქართველოს მთავრობასა და მოლდოვას რესპუბლიკის მთავრობას შორის  საბაჟო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 09.07.2012. ძალაშია 21.09.2012.